Метою освіти XXI століття є виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, уміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання й уміння для творчого розв'язання проблем, тобто підвищення життєвих компетенцій учнів. Процес вивчення історії за шкільною партою включає набагато більше, аніж пасивне запам'ятовування фактів та дат. Окрім визначення того, що учні повинні знати, дуже важливо брати до уваги й те, що вони повинні вміти для ефективного застосування цих знань на практиці.

Працюючи над проблемою «Активізація пізнавальної діяльності та розвиток творчих здібностей учнів на уроках історії шляхом впровадження інноваційних технологій», я намагаюсь використовувати найбільш ефективні форми й методи навчання, нетрадиційні типи та елементи уроку, застосовувати інноваційні технології, які спрямовані на розвиток особистості учня, його життєвих компетентностей.

Найбільш поширені в моїй практиці такі шляхи використання ІКТ: мультимедійна презентація, мультимедійний проект, педагогічні програмні засоби, Інтернет ресурси.

Найчастіше використовую мультимедійну презентацію для лекційного викладу на уроках вивчення нового матеріалу та на уроках повторення, узагальнення. Також застосовую її як ілюстрацію наукової роботи школярів під час захисту своїх проектів і для супроводу позакласного заходу.

Педагогічні програмні засоби (ППЗ) використовую для організації індивідуальної роботи учнів на уроці, для унаочнення нового матеріалу під час його пояснення та моделювання уроків з урахуванням психолого-педагогічних особливостей класу.

Своє завдання в роботі за цим напрямком бачу в тому, щоб навчити школярів правильно використовувати наявне інформаційне поле, критично оцінювати Інтернет джерела. Для цього використовую такі завдання: підготувати повідомлення про ……………. на основі 2-3 паперових та електронних джерел(5-8 кл.), розкрити основні ознаки історико-культурної доби на основі 2-3 паперових та електронних джерел (9-11кл.)

Широко застосовую проблемні ситуації, навчання через діяльність, дослідницькі методи, групову й парну роботу, ділові ігри, театралізацію.

За результатами проведеної роботи можна зробити наступні висновки:

- використання ІКТ на уроці сприяє розвитку пізнавального інтересу до вивчення предмета, підвищенню внутрішньої мотивації;

- дозволяє ефективніше вирішити такі дидактичні завдання: індивідуалізацію та унаочнення процесу навчання, розширення поля самостійності, розвитку творчого потенціалу учнів, формування умінь дослідницької діяльності й інформаційної культури учнів.

/Files/images/vchitel_stor/на сайт1.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 104

Коментарi